Author Archive | JournalAdmin

Kort nieuws april 2017

Zieken Wij vragen uw gebed voor de zieke dienaren en dienaressen Gods: Victoria, Inna, Yulia, Yulia, de pas ontslapen dienaren Gods Werenfried, Johannes en Nikolai. Uit de parochie Bezoek bisschop – wijding vader Oleg Op 18 en 19 maart 2017, feest van Kruisverering, bracht onze aartsbisschop Simon een bezoek aan onze parochie. Op zaterdag was […]

Continue Reading 1

Kort nieuws january 2017

Zieken Wij vragen uw gebed voor de zieken: – Lector Jozef Wijker – Nico (Nicolaas) Oudman (op 12 december geopereerd aan zijn hart) – Valentina Ryzhova – Wij vragen in het bijzonder uw gebed voor de rector van de parochie in Rotterdam, aartspriester Grigori Krasnotsvetov.   Diensten met Kerst Feest van de Geboorte van onze […]

Continue Reading 0

De heilige Jevdokia

Preek door vader Sergeu Ovsiannikov 30 mei 2010 (zondag van alle heiligen)   In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vorige week hebben wij het feest van Pinksteren gevierd. Het feest van de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen. In het tropaar van het feest zingen wij dat […]

Continue Reading 0

Het Zevende Oecumenische Concilie

Preek van metropoliet Kallistos 24 oktober 2010   In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Broeders en zusters! Vandaag gedenken wij de vaders van het Zevende Oecumenische Concilie, dat in het jaar 787 in Nicea bijeenkwam. Tijdens dit Zevende Oecumenische Concilie werd bepaald dat wij heilige ikonen in onze kerken […]

Continue Reading 0

Door te geven ontvangen we; door niet aan onszelf te denken vinden we onszelf

Traditioneel collecteren we tijdens de diensten van iedere grote vastenperiode niet alleen voor de noden van onze eigen parochie, maar ook voor verschillende liefdadigheidsdoelen. Dit jaar was de collecte tijdens de Grote Vasten bestemd voor hulp aan het kindertehuis Gavrilin in de Russische stad Vologda. Dit kindertehuis in Vologda was uitgekozen op verzoek van onze […]

Continue Reading 0

Amsterdam Center for Eastern Orthodox Theology (ACEOT)

Interview met vader diaken Michael Bakker over het in 2010 opgerichte Amsterdam Center for Eastern Orthodox Theology (ACEOT) door Kathi Hansen Löve (april 2011). Vader diaken Michael is directeur van het ACEOT (www.aceot.nl). Hoe is het idee ontstaan om een Orthodox studiecentrum op te richten?   In augustus 2009 sprak ik een vriend, August den […]

Continue Reading 0

Gesprek met Natalja Ermakova

Door Annet Crouwel   Natalja Petrovna, waarmee begint een dergelijk project zoals het schilderen van de ikoon van de Heiligen der Lage Landen? Om te beginnen: met het feit dat er behoefte is aan een dergelijke ikoon. Het is belangrijk om je te realiseren dat de Orthodoxie niet pas de laatste anderhalve eeuw naar Nederland […]

Continue Reading 0